ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิท...

 

งานกฎหมาย สวัสดีปีใหม่หน่วยงานในคณะฯ

 

ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ขอให้สุขทุกวารกาลสมัยขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี...

 

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙