ขอประกาศใช้กระบวนการสำคัญของการทำมาตราฐาน (Service Level Agreement : SLA)
 

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิท...

 

งานกฎหมาย สวัสดีปีใหม่หน่วยงานในคณะฯ

 

ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ขอให้สุขทุกวารกาลสมัยขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี...

 
แบบประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรงานกฎหมาย สำนักงานคณบดี

ท่านสามารถกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรงานกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการพ...