งานกฎหมายรดน้ำขอพรท่านผู้บริหาร ๒๕๖๐

ขอพรจากท่านผู้บริหาร  "สดชื่น สดใส เบิกบานใจ  ตอนรับวันสงกรานต์"
 
    ๑๒  เมษายน ๒๕๖๐