กิจกรรมวันเบาหวานโลก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาอ่อนหวาน จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ภายในงาน มีบริการตรวจเท้าผู้ป่วย เจาะน้ำตาลในเลือด เเนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน วัดองค์ประกอบร่างกายโดยมีนักโภชนาการให้คำแนะนำ กิจกรรมสนับสนุนให้รับประทานผัก 400 กรัมต่อวัน โดยผักปลอดสารพิษได้มาจากโครงการฟาร์มสร้างสุขฯ รามาธิบดี รวมถึงบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆแก่ผู้ป่วยเบาหวาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักกำหนดอาหาร กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร และบริเวณหน้าศูนย์เสริมพลังฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล