การประชุมวิชาการและกิจกรรมรดน้ำชมรมผู้ไร้กล่องเสียง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีการจัดกิจกรรมรดน้ำชมรมผู้ไร้กล่องเสียงและการประชุมวิชาการ การบริหารขากรรไกร คอ บ่า ไหล่ ในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โดยวิทยากร คุณวิทพงศ์ สินสูงสุด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์