กิจกรรมออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมแนะนำการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน โดยวิทยากรให้ความรู้จากศูนย์กีฬา รามาธิบดี ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล