โครงการ "พลังชุมชน ต้านภัยมะเร็ง" วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน (พญาไท) ซอย เพชรบุรี 7