กิจกรรม Kick off GPO Walk & Run For Change เปลี่ยนชีวิต..มาเดิน-วิ่ง กันเถอะ