ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

ประกาศ กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว

กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัวจากโครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาล มาเป็นการใช้บัตรประชาชน ณ จุดชำระเงินแทน 
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป อย่าลืม! ไปโรงพยาบาลทุกครั้งต้องพกบัตรประชาชน