ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

ขอความร่วมมือในการส่งเอกสารเพื่อรับรองสิทธิล่วงหน้า

ขอความร่วมมือในการส่งเอกสารเพื่อรับรองสิทธิล่วงหน้า 

1. ระบบเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (E-MAIL) ส่งที่ ( papsu-rama@hotmail.com )

2. ส่งผ่าน App Rama