อ้วนแล้วหวานแล้ว ลดได้แน่าด้วยดัชนีน้ำตาลต่ำ

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

"อ้วนแล้วหวานแล้ว ลดได้แน่าด้วยดัชนีน้ำตาลต่ำ"