ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

กพร.ถ่ายทำโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในการให้บริการประชาชนภาครัฐ

กพร.ถ่ายทำโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
 
     กพร.ตรวจเยี่ยมดูงานและถ่ายทำการดำเนินการ ตามที่หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริการการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดำเนินการลดขั้นตอนตามนโยบายของรัฐบาลต้องการเห็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม นโยบายดังกล่าวส่งผลให้นับจากนี้ไปประชาชนเพียงแค่โชว์บัตรประชาชนในการขอรับบริการเท่านั้น  .