ตรวจสอบสถานพยาบาล/หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพ

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

 

อาจมีหลายคนที่อยากรู้ว่าสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเรา สามารถเข้าไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ หรือ อยู่ร่วมในโครงการหรือไม่  โปรแกรมสำหรับการตรวจสอบรหัสและข้อมูลทั่วไปของสถานพยาบาล/หน่วยบริการ นอกหรือในโครงการหลักประกันสุขภาพ  ให้ท่านได้ทราบว่าสถานพยาบาลดังกล่าวอยู่ในโครงการหรือไม่ 

สามารถคลิ๊กเข้าไปที่เว็บไซต์  http://report.nhso.go.th/hospital_search/Search.jsp

และ สามารถเลือกค้นหาด้วยหลายเงื่อนไข

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Back to Top