โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

You are here

News

 
งานแถลงข่าว "รู้จักฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี"

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี เวลา 13.00 น.

 
เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 25 มีนาคม 2558   ณ (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

 
เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   ณ  (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

 
Rama Network (1/20) Save The World

ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

 
Good-to-Be-Hot-News Ch-11 TV program on Rama HealthyFarm

about producing organic and chemical-free vegetables for patients in Ramathibodi Hospital to have safe food while getting t...

 
CEO of Nong Sam Wang SAO visited Rama HealthyFarm

Anukool Suriyasawat, CEO of Nong Sam Wang SAO visited Rama HealthyFarm and received warm welcome from Rama host.

 
Building a house with earth blocks at Rama HealthyFarm
Earth blocks can be easily made with soil:chaff:sand in 3:1:1 ratio. That seems simple but demands a lot of time and sweat!
 
Pumpkins from Rama HealthyFarm

Big delicious pumpkins from Rama HealthyFarm are available. Most importantly, they are 100% organic products.

 
Earthworms Cultivation at Rama HealthyFarm

Rama HealthyFarm cultivates earthworms to amend bad soil and to produce a lot of organic waste for plant growth.

 
"กบ" เคโระในกระชัง...

มด อิน ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

 
10,000 fishes given to Rama HealthyFarm

Fresh Water Fishery Research and Development Center gave 10,000 fishes to Rama HealthyFarm

 
มอบ เตาเผาแกลบ ให้รามา ฯ

มูลนิธิลูกพระดาบส "เตาเผาแกลบ" ให้รามา ฯ

Pages