News (more)
 
งานแถลงข่าว "รู้จักฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี"

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี เวลา 13.00 น.

 
เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 25 มีนาคม 2558   ณ (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

 
เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   ณ  (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 

 
Rama Network (1/20) Save The World

ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558