มอบ เตาเผาแกลบ ให้รามา ฯ

"มูลนิธิลูกพระดาบส"... มอบ "เตาเผาแกลบ" ให้รามา ฯ

News_Date: 
Friday, 21 February, 2014