การสมัคร ICO

International Examinations Date:  30 October 2023

Venue              : Room 810B, Ramathibodi school of nursing building  

Visual Science:  08.00 - 11.00   

Optic:  11.00 - 12.30   

Clinical Science:  08.00 - 12.00     

Advance:  08.00 - 11.00   

Invigilators: Dr.Prut Hanutsaha, Ms.Sirilak  Ponchakan

 

List of candidate