You are here

การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Prospective Ophthalmology Fellowship)

                                

 

 

 


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 6 สาขา

1.    อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา                        

2.    อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา                                             

3.    อนุ สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง                       

4.    อนุสาขาต้อหิน                                                            

5.    อนุสาขาจอตาและวุ้นตา                                                 

6.    อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข         

                          

  • สนใจสมัครกรอกเอกสารเข้าสู่ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  คลิก

           รายการเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนสมัครในระบบ

  • ให้ส่ง  จดหมาย Recommend  3 ฉบับ  มาที่ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

    ทั้งนี้ขอให้ส่งผ่านไปรษณีย์ไทย (งดส่งเอกสารทางขนส่งเอกชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขนส่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นตึกได้) 

     

  •  
  • เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com
  •  
  •