ตารางการปฏิบัติงาน และตารางแพทย์เวรจักษุวิทยา

ตารางเวรและตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาจักษุวิทยา 

 คลิกที่นีี่