ประกาศ  (ดูทั้งหมด)
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565

1. อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา      จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา     จำนวน 2 ตำแหน่ง

3. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง      จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. อนุสาขาต้อหิน     จำนวน 1 ตำแหน่ง

5. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา      จำนวน 2 ตำแหน่ง

6. อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข       จำนวน 1 ตำแหน่ง

สนใจส่งใบสมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"

" 13th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"

วันเสาร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 7.30 -17.00 น.

งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องรัตนิน ภาควิชาจักษุวิทยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการสร้างก้อนเนื้อมะเร็งจำลองของมะเร็งจอตาในเด็ก (Innovative Tissue Construction of A Childhood-eye-cancer Retinoblastoma)”

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกท่าน

 

 

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล ร่วมทำพิธีเปิด “หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก” 

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)