สำหรับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 • คู่มือการอบรมจริยธรรมออนไลน์ CITI Program รายละเอียด คลิก
 • อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ออนไลน์) คลิก
 • แบบฟอร์มการขอจริยธรรม รายละเอียด คลิก
 • เข้าสู่ระบบการขอจริยธรรมออนไลน์ รายละเอียด คลิก
 • ขอทุนวิจัยรายได้คณะ รายละเอียด คลิก
 • การสนับสนุนตรวจ แก้ไขภาษาอังกฤษของบทความวิชาการระดับสากล ข้อกำหนด รายละเอียด คลิก
 • เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ ข้อกำหนด รายละเอียดคลิก
 • การให้เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล ข้อกำหนด รายละเอียด คลิก

 

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 • คู่มือการอบรมจริยธรรมออนไลน์ CITI Program คลิก
 • อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ออนไลน์) คลิก
 • แบบฟอร์มการขอจริยธรรม รายละเอียด คลิก
 • เข้าสู่ระบบการขอจริยธรรมออนไลน์ รายละเอียด คลิก
 • ขอทุนวิจัยรายได้คณะ (โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา) คลิก

 

การทำเครื่องขยายภาพตัวหนังสือแบบใช้มือจับสำหรับผู้ป่วยสายตาเลือนราง โดยทำจากกล้อง CCTV มาติดตั้งในขวดน้ำใส แล้วต่อเข้ากับจอโทรทัศน์เพื่อให้ได้ภาพขยาย 30-50 เท่า

การประยุกต์ใช้ Simple CCTV กับแว่นตา LCD เทียบเท่ากับใช้จอโทรทัศน์ 65 นิ้ว

การทำเครื่องขยายภาพตัวหนังสือจากกล้อง CCTV สำหรับผู้ป่วยสายตาเลือนรางใช้อ่านและเขียน โดยนำกล้อง CCTV มาติดตั้งกับ stand ของกล้องจุลทัศน์เก่าที่สามารถหมุนขึ้นลงได้

การตรวจหาตำแหน่งของท่อน้ำตาอุดตันอย่างง่ายๆ โดยการฉีด lipiodol เอง และส่ง x-ray paranasal sinus stat แล้วอ่านผล film เอง วิธีนี้จะทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาในวันเดียวกันได้แบบ one stop service ลดเวลาและค่าใช้จ่ายลงมาก