Education

งานประชุมวิชาการ ทางด้านจักษุวิทยา

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมงาน
11th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"
หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
พบกันใหม่ปี 2021 ครับ

ภาพบรรยากาศการเรียน Precourse ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาจัดกิจกรรม Wet lab ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560