ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมงาน " 11th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"

11th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"
หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
พบกันใหม่ปี 2021 ครับ