หนังสือจักษุวิทยา

Surgical Techniques in Strabismus

เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขโรคตาเหล่

ตำราโรคตาแห้ง Dry Eye Disease

ตำราจักษุวิทยา รามาธิบดี

ตำราจักษุวิทยา รามาธิบดี