พิธีทำบุญตักบาตร 2558

พิธีทำบุญตักบาตร แก่ คณะพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558
วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีทำบุญตักบาตร 2558

พิธีทำบุญตักบาตร 2558

พิธีทำบุญตักบาตร 2558