งานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส

งานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559  ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน