ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัยและอาจารย์อาคันตุกะของมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัยและอาจารย์อาคันตุกะของมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก