งานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย"

งานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ