You are here

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย"

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย"

ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพฯ ถนนพระราม 4

หรือรับชมสดผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์ได้ในเพจสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย