ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน