งานเสวนาพิเศษ Warning! Ransomware Wannacry

งานเสวนาพิเศษ Warning! Ransomware Wannacry

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาพิเศษ "Warning! Ransomware Wannacry" ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ตั้งแต่เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

 

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 

เข้าชมข้อมูลทาง Facebook ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  https://www.facebook.com/StangMongkolsukLibrary/posts/10154975855810379

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : งานประชาสัมพันธ์ฯ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ