งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการในหัวข้อ WORLD HEARING DAY 2018: Hear The Future

ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์