พวงชมพูสีขาว

พวงชมพูสีขาว
Volume: 
ฉบับที่ 37 เดือนมิถุนายน 2563
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
ผศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มาลาโอนอ่อนช้อย
ดอกน้อยน้อยแฝงความหวาน
ลมหวนเพลงขับขาน
สัญญาณผ่านวสันต์
นุ่มละมุนขาวนวล
อบอวลกลิ่นความฝัน
ไออุ่นแสงแดดนั้น
อ้อมโอบฉันให้คลายหนาว


 

ขอบคุณภาพจาก Postcard ภาพสีน้ำงามธรรมชาติ จากนิตยสารบ้านและสวน

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 37