ถ้าที่รามาฯ ไม่มีการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่ เราคงไม่มีวันนี้

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 37