รู้จักมะเร็ง เกิดขึ้นแล้วรักษาได้

Volume: 
ฉบับที่ 18 เดือน มกราคม 2558
Column: 
Health Station
Writer Name: 
ดนัย อังควัฒนวิทย์

รู้จักมะเร็ง เกิดขึ้นแล้วรักษาได้

รู้จักมะเร็ง เกิดขึ้นแล้วรักษาได้     รู้จักมะเร็ง เกิดขึ้นแล้วรักษาได้

เมื่อเอ่ยถึงชื่อ “โรคมะเร็ง”  หลายคนคงจะนึกถึงผู้ป่วยที่กําาลังเผชิญกับภัยร้ายที่เกิดขึ้น ด้วยความที่โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้หลายส่วนอวัยวะของร่างกายเรา ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอก เช่น ผิวหนัง เต้านม หรืออวัยวะภายใน เช่น ลําาไส้ ตับ    ปอด ลงลึกไปจนถึง มะเร็งกระดูก ซึ่งมีอีกหลายคนที่กําลังเผชิญกับภัยร้ายนี้ และมีอีกหลายคนที่ได้เคยผ่านช่วงเวลานี้มาแล้ว

สถานการณ์ของโรคมะเร็งในปัจจุบัน ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2555 พบว่า

มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มาเข้ารับการรักษา 5  อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ ซึ่งหากแบ่งเป็นมะเร็งที่พบในผู้ชาย 3  อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งลําไส้ และมะเร็งตับ ส่วนมะเร็งที่พบในผู้หญิง 3 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลําไส้

จากข้อมูลที่ข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าเราควรมีการตรวจคัดกรองตัวเองหรือต้องหมั่นสังเกตตัวเองว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ เพราะมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกส่วนของร่างกายและยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมากอีกด้วย

เราจะสังเกตตัวเองได้จาก

- ระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนไป มีอาการท้องผูกสลับท้องเดินเรื้อรัง อาจเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักได้ หากปัสสาวะขัดก็อาจเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากได้

- เมื่อเกิดแผลแล้วไม่รู้จักหายเสียที หากมีแผลในปากเรื้อรัง อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปาก มีแผลเรื้อรังที่ผิวหนังก็เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนัง มีแผลเรื้อรังในกระเพาะอาหารก็อาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้

- มีก้อนมีตุ่มตามร่างกาย หากเกิดขึ้นที่ขาหนีบ รักแร้ หรือที่คอเรื้อรัง อาจเป็นมะเร็งต่อมนําเหลืองได้ รวมทั้งเป็นก่อนที่เต้านม ก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้

- กลืนอาหารไม่ลง ติดขัดเวลากลืน อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดคอ หรือมะเร็งหลอดอาหารได้ รวมทั้งท้องอืด ปวดท้องเรื้อรัง ก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหารได้

- ไฝ หรือ หูด ที่เปลี่ยนไป อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังได้

- ไอและเสียงแหบเรื้อรัง อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด มะเร็งหลอดคอ มะเร็งกล่องเสียงได้ 

เห็นไหมล่ะว่า อันตรายจากโรคมะเร็งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายจริงๆ ต่อให้เราดูแลรักษาตัวเองดีแค่ไหน การเกิดมะเร็งก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ อย่างในผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงออกกําลังกาย เข้าฟิตเนสเป็นประจําา ยังสามารถเป็นมะเร็งได้ ซึ่งอาการของโรคมะเร็งมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่เราสามารถรับมือได้ทันหากหมั่นตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

รู้จักมะเร็ง เกิดขึ้นแล้วรักษาได้     รู้จักมะเร็ง เกิดขึ้นแล้วรักษาได้

แต่เมื่อเป็นมะเร็ง การรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถทําได้หลากหลายวิธี ทั้งการรักษาแบบวิธีผสมผสานของศัลยกรรมหรือการผ่าตัดรักษา การใช้รังสีรักษาหรือการฉายแสงบริเวณที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ การใช้เคมีบําบัดรักษาหรือการทําลายเซลล์มะเร็ง รวมทั้งวิธีการรับประทานยาที่มีความสามารถในการฆ่าหรือทําลายเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังมีการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนเนื่องจากมะเร็งบางชนิดมีความไวต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน และการรักษาโดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย เพื่อกําจัดเซลล์มะเร็งในร่างกาย

เคยมีแพทย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งว่า การรักษาที่ดีในผู้ป่วยมะเร็ง ต้องรักษาทางร่างกายและทางใจไปพร้อมกัน เพราะตัวผู้ป่วยเองลําพังเผชิญปัญหาทางกายมากพอแล้ว ยังเผชิญปัญหาทางใจ ที่ส่งผลต่อการดําเนินไปของชีวิตเขาอีกด้วย ฉะนั้น กําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อการรักษา  แพทย์ดูแลรักษาได้ทางกาย แต่ทางใจต้องได้รับการดูแลรักษาเยียวยาจากคนในครอบครัว จากคนข้างกาย จากคนที่รัก

ก็อย่างที่แพทย์ท่านนั้นได้พูดไว้ แต่ผมเชื่อว่า..มะเร็งแม้จะทําลายร่างกายของเราไป แต่มันกลับไม่เคยทําลายความรักความห่วงใยไปจากใจของเราได้ครับ

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 18