‘คิด-วิเคราะห์’ จากความชอบสู่ความถนัดในงานวิจัยของ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

Volume: 
ฉบับที่ 18 เดือน มกราคม 2558
Column: 
Research Focus
Writer Name: 
เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์, ภาพ: กุสุมา ภักดี

‘คิด-วิเคราะห์’ จากความชอบสู่ความถนัดในงานวิจัยของ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

‘คิด-วิเคราะห์’ จากความชอบสู่ความถนัดในงานวิจัยของ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

‘คิด-วิเคราะห์’ จากความชอบสู่ความถนัดในงานวิจัยของ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

‘คิด-วิเคราะห์’ จากความชอบสู่ความถนัดในงานวิจัยของ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 18