นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

จริงหรือ ผู้ป่วยมะเร็งกินได้แค่ปลา-ผัก

Volume: 
ฉบับที่ 18 เดือน มกราคม 2558
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
อ.นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม ภาควิชาอายุรศาสตร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 18