การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านม

การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านม
Volume: 
ฉบับที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2557
Column: 
Beauty Full
Writer Name: 
อ.นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านม

การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านม

การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านมควรจะต้องคิดตัดสินใจ และปรึกษาหารือกับศัลยแพทย์ตกแต่งให้เข้าใจ  เพื่อจะได้สามารถเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมกับตนเองได้  เนื่องจากซิลิโคนเสริมเต้านมนั้นมีหลายแบบ แต่ละแบบล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน จึงควรคํานึงถึงคุณภาพของซิลิโคนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา  ชนิดของถุงซิลิโคนว่าเป็นแบบเติมน้ำเกลือหรือแบบเติมซิลิโคนเหลว ขนาดของซิลิโคนขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสม รูปร่างของถุงซิลิโคนรูปครึ่งทรงกลมหรือถุงซิลิโคนรูปหยดน้ำ ผิวของถุงซิลิโคนเป็นชนิดผิวเรียบหรือถุงซิลิโคนผิวทราย

นอกจากนั้น ยังควรเลือกตําแหน่งของแผลผ่าตัด ซึ่งมีอยู่ 4 ตําแหน่งหลักคือ แผลผ่าตัดในรอยย่นใต้เต้านม แผลผ่าตัดรอบปานนม แผลผ่าตัดที่รักแร้ และแผลผ่าตัดบริเวณสะดือ ซึ่งอย่างสุดท้ายไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากทํายากและผลการผ่าตัดไม่ดี

ส่วนการเลือกตําแหน่งชั้นของเนื้อเยื่อที่จะใส่ซิลิโคนเสริมเต้านม สามารถเลือกได้ทั้ง ใต้เนื้อเต้านมเหนือกล้ามเนื้อ ใต้กล้ามเนื้อหน้าอก และใต้กล้ามเนื้อหน้าอกบางส่วนและใต้เนื้อเต้านมบางส่วน

ความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดเสริมเต้านม เป็นที่ทราบกันดีว่าการทําหัตถการ ทุกอย่างนั้นมีความเสี่ยงเสมอ ไม่มากก็น้อย การผ่าตัดเสริมเต้านมก็เช่นเดียวกัน คุณผู้หญิงควรรู้ว่าสิ่งต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดเป็นอย่างดี ตัวอย่างผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผลเป็นที่มองเห็นชัด เช่น แผลเป็นนูน เลือดออก หน้าอกเขียวช้ำ มีภาวะติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหรือติดเชื้อรอบซิลิโคนเสริมเต้านม

การเลือกชนิดของซิลิโคนเสริมเต้านม

มีความรู้สึกว่าหัวนมเปลี่ยนแปลงหรือชา ซึ่งภาวะนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นชั่วคราว แต่สามารถพบแบบถาวรได้ในผู้ป่วยบางราย ภาวะพังผืดหดรัดตัว ซึ่งอาจทําให้เต้านมผิดรูป และต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขได้ ซิลิโคนเหลวหรือนําาเกลือแตกรั่วออกจากถุงซิลิโคน การย่นตัวเป็นคลื่นของผิวหนังเต้านม ความเสี่ยงจากการดมยาสลบ ความปวดจากการผ่าตัด ซึ่งส่วนมากจะค่อยๆ ลดลงจนหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์หลังผ่าตัด แต่สามารถพบผู้ป่วยได้บ้างที่ปวดแผลนานกว่าปกติ ยังมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดในหลอดเลือดดําที่ขาจับตัวเป็นลิ่ม ซึ่งในบางรายสามารถหลุดไปที่ปอดได้ เป็นความเสี่ยงที่พบได้เช่นเดียวกับการผ่าตัดประเภทอื่นๆ

ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องนํามาพิจารณาร่วมด้วยในการพิจารณาผ่าตัดเสริมเต้านม เช่น ซิลิโคนเสริมเต้านมของทุกบริษัทไม่ได้รับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้น คุณผู้หญิงเองอาจต้องเตรียมใจเผื่อไว้สําหรับการผ่าตัดในอนาคตเพื่อเปลี่ยนซิลิโคนคู่ใหม่ และรูปโฉมของเต้านมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือภาวะอื่นๆ อาทิเช่น การตั้งครรภ์ การลดน้ำหนัก รวมไปถึงช่วงเวลาที่ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงหลังจากประจําาเดือนหมด เป็นต้น

รู้อย่างนี้แล้วคุณผู้หญิงก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจ โอกาสในการเกิดภาวะดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มากมาย แทบทุกชนิดมีหนทางรักษาและเยียวยาได้ การรู้รายละเอียดของความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจะช่วยให้คุณผู้หญิงสามารถรู้ เท่าทันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อันจะนําไปสู่การแก้ไขที่ทันท่วงที ดังตําราโบราณที่กล่าวว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

ถ้าเปรียบการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งแล้ว ศัลยแพทย์ตกแต่งคงเปรียบเหมือนศิลปิน แต่เนื่องจากเป็นศิลปะปนเนื้อหนังของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากมายกับกระดาษ หรือ ผืนผ้าใบ ดังนั้นจึงมีปัจจัยจํานวนมากที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดซึ่งศัลยแพทย์ ตกแต่งที่ดีจะต้องนําวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์มาร่วมคิดวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ผลทางศิลปะตามที่คาดหมาย อาทิเช่น ความรู้เรื่องการสมานของแผล กลไกการบวม การอักเสบ การติดเชื้อ การเกิดแผลเป็น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ในมือของศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่สามารถประกันได้ว่า ผลการผ่าตัดจะดีตามแผนที่วางไว้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมมักเปรียบเทียบให้ผู้ป่วยฟังเสมอๆ ว่าการผ่าตัดนั้นไม่ต่างกันมากนักกับการเดินข้ามถนน ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าการเดินข้ามในแต่ละครั้งนั้นรถจะไม่ชน สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือ ตั้งสติ มองซ้ายมองขวา ดูรถ ดูสัญญาณไฟให้ดี ข้ามตรงทางม้าลาย ถ้าทําได้ดังนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อย คุณผู้หญิงก็จะข้ามไปถึงฝั่งฝันมีหน้าอกสวยได้อย่างปลอดภัย

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 14