“ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์” จากงานวิจัยสู่การบุกเบิก..ผ่าตัดโพรงมดลูกด้วยกล้อง

“ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์” จากงานวิจัยสู่การบุกเบิก..ผ่าตัดโพรงมดลูกด้วยกล้อง
Volume: 
ฉบับที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2560
Column: 
Research Inspiration
Column File (PDF):