นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

บุหรี่ไฟฟ้าทางออกของคนอยากเลิกบุหรี่จริงหรือ?

Volume: 
ฉบับที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2560
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
นางอารยา หาอุปละ พยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
เนื้อหาภายในฉบับที่ 29