อยากผอมซื้อยาลดน้ำหนักทานเอง เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่

Volume: 
ฉบับที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2557
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากผอมซื้อยาลดน้ำหนักทานเอง เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่

จริงค่ะ...

เพราะว่ายาลดน้ำหนักหลายประเภทจะมีการผสมสารเสพติดที่ทําให้เราเกิดอาการไม่อยากอาหาร บางชนิดมีการผสมฮอร์โมนที่ทําให้เร่งการเผาผลาญของร่างกายซึ่งเป็นการฝืน หรือไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรซื้อมารับประทานเอง ยาลดน้ำหนักส่วนใหญ่จะเป็นยาในกลุ่มยาอนุพันธ์ของกลุ่มยาบ้าที่ทําให้ไม่เกิดอาการอยากอาหาร หากมีการปรึกษาแพทย์อย่างถูกต้อง แพทย์จะแนะนํากลุ่มยาอื่นๆ ที่มีความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มยาข้างต้น

 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 15