ป้อนกล้วยบดเด็กแรกเกิด เสี่ยงปัญหาลำไส้จริงหรือไม่?

Volume: 
ฉบับที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2557
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
พญ.อรพร ดํารงวงศ์ศิริ สาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ป้อนกล้วยบดเด็กแรกเกิด เสี่ยงปัญหาลำไส้จริงหรือไม่?

ในการกินอาหารต่างๆ นั้น ลําไส้ของคนเราจะมีการย่อยการดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร โดยใช้น้ำย่อยหลายชนิดที่สร้างจากกระเพาะอาหาร ตับ และตับอ่อน แต่ระบบทางเดินอาหารของทารกแรกเกิดมีข้อจําากัดในการสร้างน้ำย่อยเหล่านี้ ทําให้การย่อยการดูดซึมอาหารไม่มีประสิทธิภาพมากเท่ากับผู้ใหญ่

อาหารของทารกแรกเกิดที่ดีที่สุดคือนมแม่ ซึ่งสามารถย่อยและดูดซึมได้ดี  แต่ถ้าหากป้อนอาหารอื่นๆ ให้แก่ทารกแรกเกิด เช่น ข้าวหรือกล้วย อาหารเหล่านี้จะไม่สามารถย่อยและดูดซึมในกระเพาะอาหารและลําไส้ของทารกได้ และจะก่อให้เกิดปัญหาลําไส้อุดตันจากเศษอาหารที่ไม่ย่อยนี้ได้ ถ้ารุนแรงมากอาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดลําไส้เลยทีเดียว

ร่างกายของทารกจะมีความพร้อมที่จะรับอาหารอื่นๆ นอกจากนมเมื่ออายุประมาณ 4 เดือน เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด และมีสารอาหารครบถ้วนสําหรับทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน จึงแนะนําให้เริ่มอาหารชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากนมแม่เมื่ออายุได้ 6 เดือนขึ้นไปค่ะ

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 14