พักหย่อน ผ่อนกาย ที่..ปางอุ๋ง

พักหย่อน ผ่อนกาย ที่..ปางอุ๋ง
Volume: 
ฉบับที่ 13 เดือน มีนาคม 2557
Column: 
Camera Diary
Writer Name: 
เรื่องโดย ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพโดย ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 13