ใส่กางเกงฟิตเปรี๊ยะ เสี่ยง “เป็นหมัน” จริงหรือไม่?

Volume: 
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2555
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
รศ.นท.ดร.สมพล เพ่ิมพงศ์โกศล ภาควิชาศัลยศาสตร์

ใส่กางเกงฟิตเปรี๊ยะ เสี่ยง “เป็นหมัน” จริงหรือไม่?

ปัจจุบันยังไม่มีผลวิจัยที่แน่นอนออกมายืนยันว่าการใส่กางเกงฟิตทำให้เป็นหมัน

แต่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า การใส่กางเกงฟิตหรือรัดรูปทําให้ลูกอัณฑะเสียหายและอาจทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากหรือเป็นมะเร็ง

อย่างไรก็ตามถ้าหลีกเลี่ยงได้ ควรหันมาใส่กางเกงที่ใส่สบาย เนื่องจากการใส่กางเกงฟิตสัมพันธ์กับผลกระทบเชิงลบสําหรับทั้งชายและหญิง ทําให้บริเวณในร่มผ้าร้อนและอับชื้นมากกว่าปกติ การระบายอากาศไม่ดีทําให้เกิดเชื้อราและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในสตรี กางเกงฟิตยังจําากัดการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและมีผลเสียต่อกระดูกสันหลังถ้ารัดบริเวณหน้าท้อง จะทําให้การไหลเวียนของหลอดเลือดลดลงอีกด้วย

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 2