ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ผู้บุกเบิกให้สารน้ำทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

Volume: 
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2555
Column: 
Research Focus
Writer Name: 
ดนัย อังควัฒนวิทย์

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ผู้บุกเบิกให้สารน้ำทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ผู้บุกเบิกให้สารน้ำทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ผู้บุกเบิกให้สารน้ำทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ผู้บุกเบิกให้สารน้ำทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ผู้บุกเบิกให้สารน้ำทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ผู้บุกเบิกให้สารน้ำทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ผู้บุกเบิกให้สารน้ำทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ผู้บุกเบิกให้สารน้ำทางปาก รักษา “โรคอุจจาระร่วง”

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 2