นักศึกษาแพทย์ญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ ไอแมค

        
             ชมรม Ramathibodi international ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 37 กับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คานาชาวา  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  และสร้างประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ระหว่างนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบตีแลนักศึกษาแพทย์ชาวญี่ปุ่น  เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับวงการแพทย์ในประเทศตนต่อไป และได้เข้าเยี่ยมชมที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า  ในวันที่  18 มีนาคม  2562 เกี่ยวกับการจัดการนวัตรกรรม  เทคโนโลยี MRI และงานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด