ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษานักรังสีการแพทย์

 

 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาตามโครงการให้ทุนเพื่อสรรหานักรังสีการแพทย์สำหรับนักศึกษารังสีเทคนิคของสถาบันการศึกษาภายนอก พ.ศ.2562 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

   หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาตามโควต้า  ดาวน์โหลด

   ใบสมัครรับทุน  ดาวน์โหลด

   ใบสัญญารับทุน  ดาวน์โหลด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด