เด็กผู้ชาย ควรขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหรือไม่ : อ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรถัทรพันธ์ (25/05/65)