ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์รามาธิบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อกาวน์ “White Coat Ceremony 2022” รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก

พิธีมอบเสื้อกาวน์ “White Coat Ceremony 2022” รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 55 สู่ชั้นคลินิก

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

🕑 เวลา 13.00 – 15.00 น.

📍 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  และสามารถรับชมผ่านเพจ Facebook live งานกิจการนักศึกษารามาธิบดี