เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  คณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเอมโมรี (Emory University) สหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้อง...

 

ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรั...

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ได้มีนักศึกษาแพทย์ จากรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้องปฏ...

 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยการะเกดแห่งบุพเพสันนิวาส : การแพทย์ โภชนาการ และสุขอนามัย”...

 

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกได้จัดอบรม...

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก เวลา 15.00 น.

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะ สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก เมื่อเวลา 9.00 น.